onthaal
De werkgroep Onthaal is een autonome organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en uitsluitend werkt met vrijwilligers.

De vereniging bestaat uit vier deelgroepen:
Antennedienst
Tweedehandswinkel
Voedselpakketten
Week-end maaltijdbedeling

Plakbord

De maatschappelijke zetel is gevestigd:
Margote 100
9260 Wichelen

052 42 76 45
e-mail: info@werkgroeponthaal.be

De doelstelling van werkgroep Onthaal is de verstedelijking in de plattelandsgemeente Wichelen tegengaan. Deze verstedelijking komt tot uiting in het minder bekommerd zijn om de noden en de vreugden van de mensen uit de omgeving en het verwateren van het menselijk contact. Vooral de solidariteit onder mensen nieuw leven inblazen is het hoofddoel.

Speciale aandacht gaat naar mensen met financiele moeilijkheden en naar kansarmen.

Om dit alles te realiseren kan de Werkgroep Onthaal vzw rekenen op 120 vrijwilligers die hun diensten gratis aanbieden in de verschillende deelwerkgroepen.


© 2015 Werkgroep Onthaal vzw - Wichelen

Dringende mededeling
Onze winkel van 2de handskledij en het magazijn met 2de hands keukengerief zijn weer open. Ook onze rode kledingscontainers zijn weer ter uwer beschikking.
De bedeling van voedselpakketten is vanaf november 2020 aangepast.
Zie kalender