onthaal
De werkgroep Onthaal is een autonome organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en uitsluitend werkt met vrijwilligers.

De vereniging bestaat uit vier deelgroepen:
Antennedienst
Tweedehandswinkel
Voedselpakketten
Week-end maaltijdbedeling

Plakbord

De maatschappelijke zetel is gevestigd:
Margote 100
9260 Wichelen

052 42 76 45
e-mail: info@werkgroeponthaal.be

De doelstelling van werkgroep Onthaal is de verstedelijking in de plattelandsgemeente Wichelen tegengaan. Deze verstedelijking komt tot uiting in het minder bekommerd zijn om de noden en de vreugden van de mensen uit de omgeving en het verwateren van het menselijk contact. Vooral de solidariteit onder mensen nieuw leven inblazen is het hoofddoel.

Speciale aandacht gaat naar mensen met financiele moeilijkheden en naar kansarmen.

Om dit alles te realiseren kan de Werkgroep Onthaal vzw rekenen op 120 vrijwilligers die hun diensten gratis aanbieden in de verschillende deelwerkgroepen.


© 2015 Werkgroep Onthaal vzw - Wichelen

Mededeling
Voedselbedeling: Kalender 2024 beschikbaar.
Verwittig ons op voorhand wanneer je niet langs zal komen. We kunnen er dan bij de verdeling rekening mee houden. Zo vermijden we voedselverspilling.
Zie kalender